Oblik pokrivke

Molimo krenite sa ispunjavanjem, sa svakim korakom će vam se otvarati dodatne mogućnosti. Odaberite izgled pokrivke s obzirom na oblik torte. Nakon slanja, molimo vas da provjerite (telefonom, mailom...) je li vaša narudžba stigla do nas...

Vrsta pokrivke

Odaberite vrstu podloge na kojoj se pokrivka radi. Može biti: - šećerna (fondant) - podloga koja se potpuno stopi sa glazurom torte, vrlo oštra slika jarkih boja ili - oblatna (ili hostija ili wafer-papir) - jeftinije rješenje, najčešće za torte domaće izrade

Dodajte sliku

Ako želite personalizirati pokrivku, možete nam poslati do tri slike koje želite da stavimo. Jednostavno odaberite sliku sa Vašeg računala i ona će se poslati zajedno sa ostatkom poruke.

Dodatne informacije

Kontakt podaci

  • Oblik pokrivke
  • Vrsta pokrivke
  • Dodajte sliku
  • Dodatne informacije
  • Kontakt podaci

Odaberite veličinu prema vašoj torti ili kalupu

Oblik i veličina pokrivke:

Vrsta pokrivke

Vrsta pokrivke:

Dodajte sliku

Odaberite sliku za slanje

Max. size: 128,0 MB

Odaberite sliku za slanje

Max. size: 128,0 MB

Odaberite sliku za slanje

Max. size: 128,0 MB

Obrada slike

Datum preuzimanja pokrivke / Rok dostave pokrivke

Kontakt podaci (Nakon slanja, molimo vas da provjerite (telefonom, mailom...) je li vaša narudžba stigla do nas...)

Jeste li uz narudžbu pokrivke izvršili kupnju još nekih artikala iz našeg web-shopa?

Dostava/osobno preuzimanje

Molimo odaberite način dostave:

Adresa za dostavu