Oblik pokrivke

Molimo krenite sa ispunjavanjem, sa svakim korakom će vam se otvarati dodatne mogućnosti. Odaberite izgled pokrivke s obzirom na oblik torte.

Vrsta pokrivke

Odaberite vrstu podloge na kojoj se pokrivka radi. Može biti: - šećerna (fondant) - podloga koja se potpuno stopi sa glazurom torte, vrlo oštra slika jarkih boja ili - oblatna (ili hostija ili wafer-papir) - jeftinije rješenje, najčešće za torte domaće izrade

Dodajte sliku

Ako želite personalizirati pokrivku, možete nam poslati do tri slike koje želite da stavimo. Jednostavno odaberite sliku sa Vašeg računala i ona će se poslati zajedno sa ostatkom poruke.

Dodatne informacije

Kontakt podaci

  • Oblik pokrivke
  • Vrsta pokrivke
  • Dodajte sliku
  • Dodatne informacije
  • Kontakt podaci

Odaberite veličinu prema vašoj torti:

Oblik i veličina pokrivke:

Vrsta pokrivke

Vrsta pokrivke:

Dodajte sliku

Odaberite sliku za slanje

Odaberite sliku za slanje

Odaberite sliku za slanje

Obrada slike

Tekst koji želite napisati na pokrivku (uključen u cijenu pokrivke)

Datum preuzimanja pokrivke / Rok dostave pokrivke

Dodatne opaske/želje

Kontakt podaci

Vaše ime i prezime

Vaš e-mail

Vaš broj telefona/mobitela za eventualni kontakt

Dostava/osobno preuzimanje

Molimo odaberite način dostave:

Adresa za dostavu

Ime i prezime za dostavu

Ulica za dostavu

Poštanski broj i grad